Kontakt

ELEMAR MARCIN PŁASZCZYCA

43-331 Dankowice ul. Zaolziańska 33

Tel. 693 668936
E-mail: elemar@elemar.ig.pl